skip to content

Blir vi for mye påvirket av engelsk?

Forfattet 1996-10-23

De fleste er enige om at engelsk er vel og bra. Flesteparten av jordens vestlige befolkning kan mer eller mindre snakke og skrive dette språket. Det er det språket som blir brukt i flest publikasjoner verden over. Også på Internet er engelsk det ledende skriftspråket. Det man da kan spørre seg om er: "Hvor blir det av det norske språket?"

Det finnes i dag omtrent 4.5 millioner nordmenn. Jeg regner med at flesteparten kan snakke og skrive norsk (mer eller mindre). På verdensbasis finnes det omtrent 100 ganger så mange (minst) som snakker engelsk, enten som morsmål eller som andrespråk. Det er tydelig at det er vi, minoriteten, som blir påvirket av de andre. Men hvor mye skal vi la oss påvirke, skal vi la alle engelske ord "gli" inn i det norske skriftspråket, eller skal vi reise oss opp, gjøre noe med språket og finne relevante norske ord? Skal vi la de engelske ordene ta over, uten å engang prøve å lage nye norske ord eller tilnærmelser?

Innen mange yrker brukes det veldig mange utenlandske ord, hovedsaklig engelske. Datayrket og olje-industrien er to gode eksempler. I datayrket kommer de fleste varene og ideene fra utlandet. Sammen med programvare og maskinvare kommer det alltid dokumentasjon. Og hvis produktet skal brukes i et land som Norge, er det som oftest nødvendig at denne dokumentasjonen oversettes, til de som ikke håndterer engelsk for godt, eller som av andre grunner vil ha den på *norsk*. De som da blir satt til å oversette denne dokumentasjonen er de som gjør de største feilene. Fordi de (sannsynligvis) er pålagt å bruke norske ord, "lager" de seg fremmedord når de ikke finner dekkende norske ord. På denne måten får man et helt nytt språk med ord og uttrykk som egentlig ikke har noe rot i den "dannede dagligtale", og heller ikke kommer til å bli brukt av "vanlige" norske borgere. Bare kjennere og eksperter vil bruke dem. I olje-industrien har man det samme problemet, hovedsaklig fordi det er en internasjonal bedrift hvor alle må ha gode engelske kunnskaper for å få jobb. Og det er egentlig ikke negativt.

En av Norsk Språkråd sine viktigste oppgaver er å "angripe" disse yrkene, få ekspertene og brukerne/ansatte til å bruke mer norske sjargonger, slik at det kan bli _enklere_ for mannen i gata å forstå hva det er det snakkes om. Vi har mange eksempler på at det går an å lage gode norske ord, som fullt og helt dekker den engelske betydningen. Men det vi også har, er mange ord som *IKKE* dekker betydningen, noe som fører til at "fornorskede" uttrykk blir brukt i stedet. La oss komme med et eksempel. Vi har alle hørt det engelske ordet "feedback." Dette ble brukt i sammenhenger hvor folk ville ha tilbakemelding på det de hadde gjort. Norsk språkråd fant ut at dette ordet var _for_ engelsk, og lagde da et nytt ord som dekket meningen fullt og helt, nemlig "tilbakemelding." På denne måten brukte folk dette uttrykket i steden for å vanne ut språket med det engelske uttrykket. Men vi har også dårlige forslag, slik som å foreslå at det engelske ordet "pub" skal skrives på norsk som "pøbb." Dette er et klart eksempel på noe som ikke kommer til å bli akseptert av den norske befolkningen. I steden for å fornorske uttrykket, burde man her ha kommet med et helt annet ord, som hadde den samme betydningen, f.eks møtested, drikkebu, pausebule, osv. Det finnes sikkert gode alternativer, bare man tar seg tid til å tenke gjennom problemstillingen.

Det jeg mener vi må gjøre, er å legge hodene våres i bløt, å bruke litt tid på å finne gode, norske ord som fullt og helt dekker betydningen av det vi vil meddele. Det man kanskje kunne gjort, på en litt større skala, var en form for tilbakemeldings-mulighet til Norsk Språkråd. På den måten ville det bli enkelt for befolkningen å komme med forslag til nye ord. Det er en liten gruppe som er nedsatt for å finne ut nye ord, og jeg er ganske sikker på at de med glede tar imot hjelp fra mennesker som vil gjøre en innsats. Og i disse Internet-tider så skulle jo det bli en smal sak. La oss gjøre en innsats og gjøre språket mer norsk!

slide-culture