skip to content

Hvilke etiske vurderinger, normer og holdninger er av betydning for en person som skal bruke Internet?

Forfattet 1996-10-25

Når man skal bevege seg ut på Internet, er det viktig at man alltid har i bakhodet at det er et menneske som faktisk mottar det du meddeler gjennom dette mediumet. Jeg mener at enhver som skal bruke dette verdensomspennende nettet må tenke over hva han/hun gjør og på samme måte som ellers i livet, ta ansvar for sine egne handlinger og meninger. Man har lover og regler på Internet også, selv om mange tror at det bare er en form for anarkistisk himmelseng. Det finnes eksempler på at folk er dømt i retten for harselerring av folk via elektronisk post. IMHO (In My Humble Opinion) er det noe man må ta sterk avstand fra (altså: plaging av andre via elektroniske media).

De samme lover og regler som ellers gjelder i samfunnet gjelder også på Internet. De er laget for å FØLGES. Jeg mener at de som ikke kan klare å tilpasse seg reglene må på samme linje som ellers i samfunnet bli på en eller annen måte bli straffet for det. I og med at Internet er et medium som hovedsakelig er basert på tekst, og ikke tale, er det viktig å ha i bakhodet visse retningslinjer for hvordan man skal ytre seg på nettet.

Som tidligere sagt, er Internet et medium som hovedsakelig er basert på sending og mottak av tekst, derfor er det viktig at man må skrive riktig og med klare betydninger. Det er ektremt lett å bli misforstått når man skriver. Vanligvis bruker vi endel kroppsspråk når vi snakker med hverandre på vanlig hvis. Dette kan vanskelig brukes på nettet. Derfor må man ty til andre metoder for å klart vise hva man mener å ytre. F.eks er ironi et virkemiddel som veldig lett kan misforstås. Det er derfor blitt tatt i bruk såkalte tegn og symboler, som skal vise i hvilken sinnstemning den personen man snakker med er i og hva han/hun mener med det som er blitt skrevet. Disse blir kalt "smilies." Det er også viktig å ikke bruke dem for mye, da man også lett kan bli misforstått.

Noe man også skal passe seg for å ytre på nettet med, er uriktige eller mangelfull informasjon. Det du skriver kan som regel bli lest av mange millioner mennesker, det er derfor viktig å forsikre seg om at det man skriver faktisk er riktig.

Når man skal ta i bruk en tjeneste som det Internet er, er det viktig å *VITE* om at det finnes regler. Selv om du ikke har blitt gitt noen regler for hvordan en hvis tjeneste skal brukes, betyr ikke det at det ikke finnes regler. Man bør absolutt bruke tid på å finne ut hvordan man skal oppføre/bruke tjenestene, ikke bare fordi man kan bli straffet ved å ikke vite dem, men også fordi vi er del av en større organisasjon, og når vi snakker/ytrer oss, ligger det en organisasjon bak det hele ( i vårt tilfelle skolen) som på et eller annet hvis kan bli holdt ansvarlig for det som har skjedd. Og det man gjør kan også skade andre brukere, derfor må alle ta ansvar for sine egne handlinger og vite at de er med i et felleskap som bygger på tillit.

slide-culture